ОДЗ Йордан Каменополски

Обединено детско заведение в село Бреница

   

   Обединено детско заведение Йордан Каменополски се намира в село Бреница, община Кнежа. Дейността на институцията е свързана с провеждане на образователно-възпитален процес при деца на възраст от 0 до 6 години.

 

   На разположение са детска градина и детска ясла, в които се извършва обучение на деца:

  • от 0 до 3 години;
  • от 3 до 6 години;
  • в смесена група.

Образователно-възпитателният процес се провежда съгласно одобрена от МОН програма. Персоналът на заведението включва помощник-възпитатели, детски учители, медицински сестри.

 

   Обединено детско заведение Йордан Каменополски се помещава в модернизирана сграда. За ползване от децата са осигурени детски кътове, спални помещения и всичко необходимо и изискващо се по закон.

 

Обединено детско заведение Йордан Каменополски се ползва с общинско финансиране.